Poster Khuyến Mãi Nhân Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10 Tháng 3 Mẫu PSD

Trên poster, có thể in ấn thông tin về chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, với các thông tin chi tiết như thời gian áp dụng, sản phẩm được giảm giá, mức giảm giá và các chương trình khuyến mãi khác. Bên cạnh đó, hình ảnh của Tổ Hùng Vương cũng có thể được thêm vào poster để tôn vinh người tiên phong của đất nước Việt Nam.

(Hướng dẫn tải miễn phí)