Mẫu Thiết Kế Chào Mừng 47 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam 30 Tháng 4 Mẫu CDR

Hình ảnh của mẫu thiết kế gồm có một hình ảnh phối hợp giữa lá cờ Việt Nam và hình ảnh ngày 30 tháng 4. Trong đó, lá cờ Việt Nam thể hiện sự tự hào của người dân Việt Nam về tổ quốc, còn hình ảnh ngày 30 tháng 4 thể hiện một cột mốc lịch sử quan trọng trong việc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

(Hướng dẫn tải miễn phí)